top of page
חיפוש
 • רכיבי מחשב

מעבד המחשב

עודכן: 30 באוק׳ 2022

 • מעבד: זהו הרכיב המרכזי במחשב, המבצע את רוב פעולות החישוב ועיבוד הנתונים. בשל עלויות הייצור והפיתוח הגבוהות נותרו כיום שתי חברות עיקריות המפתחות מעבדים למחשבים אישיים: אינטל, שמעבדיה מותקנים במרבית המחשבים, וחברת AMD. רוב המחשבים האישיים כוללים מעבד יחיד, אך קיימים מחשבים עם שני מעבדים או יותר. מעבדים מודרניים פולטים בדרך כלל חום רב בזמן פעולתם ומחייבים הצמדת אמצעי קירור אקטיבי המזרים אוויר או במקרים מסוימים מים על פני גוף קירור הצמוד למעבד.

 • לוח אם: כרטיס אלקטרוני מרכזי שאליו מחוברים המעבד, הזיכרון וכל הממשקים לאמצעי הקלט והפלט השונים (בכללם הכוננים, הכרטיסים וההתקנים הפנימיים והחיצוניים). לוח האם משמש כמרכזייה - אליו מחוברים כל הרכיבים, והקישור ביניהם נעשה דרכו (הוא חוסך חיבור ישיר בין כל רכיב במחשב לכל רכיב אחר). ללוח האם השפעה גדולה על מהירות המחשב. לוח האם קובע את סוג וכמות ההתקנים שניתן להוסיף למחשב; על מנת לחבר למחשב מוצר כלשהו, לוח האם צריך לתמוך בשיטת החיבור של אותו המוצר (בין אם באמצעות חיבור ישיר ללוח האם, או באופן עקיף על ידי חיבור לאחד ממרכיבי המחשב אשר מחוברים לאלוח האם).

 • זיכרון: בזיכרון מאוחסנות פקודות שהמעבד צפוי לבצע בזמן הקרוב, ונתונים שהמעבד צפוי לעבד בזמן הקרוב. נתונים ופקודות אלו הכרחיים לפעולת המחשב, והמעבד נזקק להם באופן כמעט תמידי. הזיכרון נחשב לרכיב מהיר (בהשוואה לכוננים ודיסקים), אך הוא "נדיף" ומתרוקן מתוכנו עם כיבוי המחשב או ניתוק אספקת החשמל למחשב. למשתמש כמעט ואין שליטה על הנתונים הנשמרים בזיכרון המחשב - הדבר נעשה אוטומטית, באמצעות התוכנות המופעלות במחשב. לזיכרון השפעה מכרעת על מהירות המחשב; בהיעדר מספיק זיכרון המעבד נאלץ לשמור נתונים לשליפה מיידית על גבי הדיסק הקשיח; הדיסק איטי בהרבה מהזיכרון, וכך מואטת מהירות המחשב כולו.

 • מארז: קופסה המאחסנת בתוכה את כל רכיבי המחשב אשר למשתמש אין צורך לראותם. המארז מותאם בגודלו ובצורתו להתקנים שהוזכרו לעיל ולהתקנים אחרים, דבר המאפשר חיבור מסודר ומוֹדוּלרי של ההתקנים בתוך המארז.

 • ספק כוח: התקן שתפקידו לקבל זרם חשמלי מרשת החשמל הביתית, ולספק את החשמל למרכיבים השונים של המחשב, לפי דרישותיו וצרכיו של כל מרכיב ומרכיב. לרוב, ספק הכוח מקבל זרם חילופין במתח 230V או 110V, והספק הופך אותם לזרם ישר עם מתח נמוך יותר. ספק הכוח מספק חשמל לכל התקני המחשב; המאווררים ומנועי ההתקנים צורכים 12V, המעגלים החשמליים של ההתקנים צורכים 5V, והמעבד צורך 3.3V או פחות. לחלק מהרכיבים ספק הכוח הוא מחובר באופן ישיר (אל הכוננים, בדרך כלל), וחלקם מקבלים חשמל דרך לוח האם, אשר מחובר ישירות אל ספק הכוח. ספק הכוח נרכש בדרך כלל ביחד עם המארז, אם כי ניתן לרכשו בנפרד.

 • דיסק קשיח: גם הדיסק מהווה רכיב זיכרון, אלא שבניגוד לזיכרון המחשב (המכונה "זיכרון פנימי"), על גבי הדיסק נשמרים הנתונים גם לאחר כיבוי המחשב. לרוב, על הדיסק הקשיח שמורים מערכת ההפעלה, תוכנות, ונתונים קבצים אשר שמרו המשתמשים במחשב. לדיסק הקשיח השפעה על מהירות המחשב, אך זו מועטה מהשפעתם של הרכיבים שלעיל, והיא מורגשת רק כשהמחשב קורא נתונים מהדיסק הקשיח.

 • צג (מסך): זהו אמצעי הפלט העיקרי בכל המחשבים האישיים, שבאמצעותו מוצג המידע למשתמש.

 • כרטיס גרפי (כרטיס מסך): זהו רכיב המקשר בין המחשב והצג. תפקידו לקבל הוראות ונתונים וליצור מהם את האותות המועברים אל הצג. הכרטיס הגרפי מכיל מעבד גרפי, אשר מתמחה בעיבוד של הנתונים השונים לכדי תמונה ויזואלית. לעתים מובנה הכרטיס הגרפי על גבי לוח האם ומגיע כחלק בלתי נפרד ממנו; לעתים נרכש הכרטיס הגרפי באופן נפרד ומורכב על גבי לוח האם ככרטיס הרחבה (מספר 5 באיור).

 • מקלדת מחשב: זהו אמצעי הקלט העיקרי בכל המחשבים האישיים. המקלדת מאפשרת למשתמש להורות למחשב על ביצוע פעולות וכן להכניס נתוני טקסט.

 • עכבר מחשב: כיום מרבית מערכות ההפעלה מבוססות על ממשק משתמש גרפי, שהשימוש בו מבוסס על מכשיר הצבעה. העכבר הוא מכשיר ההצבעה השכיח ביותר במחשבים אישיים. העכבר מאפשר למשתמש להזיז באמצעות ידו סמן המופיע על גבי הצג, ללחוץ על "כפתורים" גרפיים, לבחור עצמים גרפיים ולבצע פעולות שונות.

#רכיביהמחשבהאישי #טכנאימחשבים #טכנאימחשביםבחולון #תיקוןמחשבים #טכנאימחשביםבראשוןלציון #לוחאם #פירמוטהמחשב #ווירוסים #זיכרון #דיסקקשיח #טכנאימחשביםעדהבית #חומרהותוכנה #וירוסבמחשב #תיקוןהמחשב #ראוטר #מחשבים #תיקוןמחשביםראשוןלציון #שרותימחשוב #טכנאימחשביםתלאביב #טכנאימחשביםבתים #תיקוןמחשביםבבתים #תיקוןמחשביםתלאביב #וירוס #wwwpc4vipcom #pc4vipcom #pc4vip #טכנאימחשביםבגושדן #תיקוןמחשביםבאזור #תיקוןמחשביםנסציונה #שדרוגהמחשב #תיקוןמחשביםבחולון #טכנאימחשביםבבתים #טכנאימחשביםרמתגן #טכנאימחשביםבנסציונה #טכנאימחשביםחולון #טכנאימחשביםבתלאביב #תחזוקתמחשב #טכנאימחשביםראשוןלציון #טכנאימחשביםבאזור #תיקוןמחשביםבראשוןלציון #טכנאימחשביםתלאביב

bottom of page