top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תטכנאי מחשבים ביבנה

קיצורי דרך במקלדתCTRL + X (חתוך) CTRL + V (הדבק) CTRL + Z (בטל) Shift + Delete (מחיקת הפריט נבחר לצמיתות מבלי למקם את הפריט בסל המיחזור) CTRL במהלך גרירת פריט (העתק את הפריט שנבחר) CTRL + SHIFT בעת גרירת פריט (צור קיצור דרך לפריט שנבחר) מקש F2 (שנה את שם הפריט שנבחר) CTRL + חץ ימינה (הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הבאה) CTRL + חץ ימינה (הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הקודמת) CTRL + חץ למטה (הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הבאה) CTRL + חץ למעלה (הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הקודמת) Ctrl + Shift עם כל אחד ממקשי החיצים (סמן בלוק של טקסט) SHIFT בצירוף כל אחד ממקשי החיצים (לבחור יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך) CTRL + A (בחר הכל) מפתח F3 (חיפוש קובץ או תיקייה) Alt + Enter (הצג את המאפיינים עבור הפריט שנבחר) Alt + F4 (סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהתכנית הפעילה) Alt + Enter (הצג את המאפיינים של האובייקט שנבחר) Alt + מקש רווח (פתח את תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל) CTRL + F4 (סגור את המסמך הפעיל בתוכניות שתאפשר לך מסמכים אחדים פתוחים בו-זמנית) Alt + Tab (מעבר בין הפריטים הפתוחים) Alt + ESC (מעבר בין פריטים בסדר שהם נפתחו) מקש F6 (מעבר בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה) מקש F4 (הצגת הרשימה של שורת הכתובת בתיקיית המחשב שלי או בסייר Windows) Shift + F10 (הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר) Alt + מקש רווח (הצגת תפריט המערכת עבור החלון הפעיל) CTRL + ESC (הצג את התפריט התחל) Alt + מכתב מסומן בקו תחתון בשם של תפריט (הצגת התפריט המתאים) אות עם קו תחתון בשם פקודה בתפריט פתוח (ביצוע הפקודה המתאימה) מקש F10 (הפעל את שורת תפריטים בתכנית הפעילה) חץ ימינה (פתח את התפריט לצד הימין, או סגירה של תפריט משנה) חץ שמאלה (פתח את התפריט לצד השמאל, או פתיחה של תפריט משנה) מקש F5 (עדכון החלון הפעיל) Backspace (הצג את הרמה מעלה תיקייה אחת במחשב שלי או בסייר Windows) ESC (ביטול המשימה הנוכחית) SHIFT בעת הכנסת תקליטור בכונן התקליטורים (מניעת CD-ROM מהפעלה אוטומטי) קיצורי דרך במקלדת תיבה דו-שיח

CTRL + Tab (מעבר קדימה בין הכרטיסיות) CTRL + Shift + Tab (מעבר אחורה בין הכרטיסיות) Tab (מעבר קדימה בין האפשרויות) Shift + Tab (מעבר אחורה בין האפשרויות) Alt + אות עם קו תחתון (בצע את הפקודה המתאימה או בחירה באפשרות המתאימה) Enter (בצע את הפקודה לאפשרות או כפתור הפעיל) מקש רווח (בחר או נקה את תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון) מקשי חיצים (בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של מקשי אפשרויות) מקש F1 (עזרה תצוגה) מקש F4 (הצגת הפריטים ברשימה הפעילה) Backspace (פתח רמה מעלה תיקייה אחת אם תיקייה נבחרה בשמירה בשם או בתיבת הדו-שיח פתוח) קיצורי מקשים טבעיים מיקרוסופט Win (להציג או להסתיר את התפריט התחל) BREAK Win + (הצגת תיבת הדו-שיח מאפייני מערכת) Win + D (הצג את שולחן העבודה) Win + M (למזער את כל החלונות) Shift Win + + M (שחזור החלונות הממוזערים) Win + E (פתח את המחשב שלי) Win + F (חיפוש קובץ או תיקייה) CTRL + Win + F (חיפוש עבור מחשבים) Win + F1 (תצוגת Windows עזרה) Win + L (נעל את לוח המקשים) Win + R (פתח את תיבת הדו-שיח הפעלה) Win + U (פתח את מנהל כלי שירות)

קיצורי מקשים נגישות Shift הימני במשך שמונה שניות (סינון החלף או כבוי) שמאל Alt Shift + הדפס מסך שמאלי + (Switch ניגודיות גבוהה או כבוי) Shift + Alt + שמאל השמאל NUM LOCK (Switch מקשי עכבר או כבוי) Shift חמש פעמים (Switch דביקים או כבוי) NUM LOCK למשך חמש שניות (Switch ToggleKeys או כבוי) Win + U (פתח את מנהל כלי שירות) קיצורי מקשים Windows Explorer END (הצגת חלקו התחתונה של החלון הפעיל) הבית (הצגת החלק העליון של החלון הפעיל) LOCK NUM + * (הצג את כל תיקיות המשנה שנמצאים תחת התיקייה שנבחרה) LOCK NUM ++ (הצגת התוכן של התיקייה שנבחרה) LOCK NUM + - (כיווץ התיקייה שנבחרה) חץ שמאלה (כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא מורחבת, או בחירה בתיקיית האב) חץ ימינה (הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה) מקשי קיצור למפת תווים לאחר הלחיצה כפולה על דמות על הרשת של תווים, אתה יכול להעביר דרך הרשת על ידי שימוש בקיצורי המקלדת: חץ ימינה (מעבר לימין או לתחילת השורה הבאה) חץ שמאלה (עבור לשמאל או לסוף השורה הקודמת) חץ למעלה (שורת הזז אחד) חץ למטה (הזז למטה שורה אחת) UP עמוד (הזז את מסך אחד בכל פעם) PAGE DOWN (הזז למטה מסך אחד בכל פעם) בית (מעבר לתחילת השורה) END (מעבר לסוף השורה) CTRL + בית (העבר לתו הראשון) END CTRL + (מעבר לתו האחרון)

#טכנאימחשביםראשוןלציון #טכנאימחשביםבאזור #טכנאימחשביםתלאביב #טכנאימחשביםבראשוןלציון #טכנאימחשביםבתים #תיקוןמחשביםבחולון #טכנאימחשביםתלאביב #טכנאימחשביםבחולון #מחשבים #טכנאימחשביםבבתים

bottom of page