top of page
חיפוש
  • מערכת ההפעלה

טכנאי מחשבים


מערכת הפעלה היא תוכנה המגשרת בין המשתמש, החומרה ויישומי התוכנה. זו התוכנה הראשונה שעולה עם הדלקת המחשב והיא זו המאפשרת לו לפעול. מערכת ההפעלה מספקת שלושה ממשקים: ממשק משתמש (User Interface), ממשק עבור החומרה על ידי מנהלי התקנים וממשק תכנות היישומים (API). מערכת ההפעלה היא רכיב חיוני בכל מחשב. תהליך טעינתה של מערכת ההפעלה, המתבצע עם הדלקת המחשב, קרוי אתחול.

ניתן למנות שלושה תפקידים עיקריים של מערכת ההפעלה:

הקצאת משאבי החומרה

תזמון פעולות רכיבי החומרה ומרכיבי התוכנה

העמדת תשתית משותפת ומסגרת מאורגנת של ממשק ושירותים למשתמש ולחבילות התוכנה

מערכות הפעלה ממשפחת מיקרוסופט

מערכת ההפעלה הראשונה של חברת מיקרוסופט הייתה MS-DOS מערכת זו הייתה מערכת אצוות לא גרפית. בהמשך ניתן היה להלביש על מערכת הפעלה זו ממשק גרפי שנקרא Microsoft Windows 3.0 וגרסאות 3.1 ו-3.11 שלו. סדרת מערכות הפעלה עוקבת הייתה, חלונות 95, חלונות 98 ו-חלונות ME שהגרעין שלהם עדיין התבסס בחלקו על DOS. במקביל החל פיתוח חלונות NT בגרסאות 3.1‏, 3.5‏, 4.0 ו-5.0 הידועה גם בשם חלונות 2000 עבור מחשבים אישיים ו-Windows 2000 server לשרתים. הגרסה הבאה הייתה NT 5.1 הידועה גם כחלונות XP ו-Windows 2003 server. בנובמבר 2006 השיקה מיקרוסופט את חלונות ויסטה למחשבים אישיים ובאפריל 2008 השיקה את גרסת השרתים שנקראת Windows 2008 Server. באוקטובר 2009 השיקה מיקרוסופט את Windows 7 למחשבים אישיים ובמקביל את גרסת השרתים Windows 2008 R2 עם ממשק משתמש דומה. באוקטובר 2012 הושקה Windows 8 המתאימה גם למעבדי ARM (האופייניים למחשבי לוח וטלפונים חכמים), שולחן העבודה המסורתי הוחלף בממשק אריחים המותאם למסך מגע

#דיסקקשיח #חומרהותוכנה #טכנאימחשבים #טכנאימחשביםבבתים #טכנאימחשביםבחולון #טכנאימחשביםבנסציונה #טכנאימחשביםבראשוןלציון #טכנאימחשביםבתלאביב #טכנאימחשביםחולון #טכנאימחשביםעדהבית #טכנאימחשביםתלאביב #מחשבים #פירמוטהמחשב #ראוטר #רכיביהמחשבהאישי #תיקוןהמחשב #תיקוןמחשבים #וירוסבמחשב #ווירוסים #לוחאם #זיכרון #תיקוןמחשביםראשוןלציון #טכנאימחשביםתלאביב #טכנאימחשביםבתים #תיקוןמחשביםבבתים #תיקוןמחשביםתלאביב #wwwpc4vipcom #שרותימחשוב #pc4vipcom #pc4vip #טכנאימחשביםבגושדן #תיקוןמחשביםבאזור #תיקוןמחשביםנסציונה #תיקוןמחשביםבחולון #טכנאימחשביםרמתגן #שדרוגהמחשב #טכנאימחשביםראשוןלציון #תחזוקתמחשב #טכנאימחשביםבאזור #תיקוןמחשביםבראשוןלציון

bottom of page