top of page
חיפוש
  • SSD או בראשי תיבות Solid-State Drive

טכנאי מחשבים בחולון


הוא אמצעי לאחסון מידע המופיע בכמה צורות

זיכרון נדיף, בו המידע נמחק בעת הניתוק מהחשמל, בדומה לזיכרונות מסוג זיכרון גישה אקראית .זיכרון נדיף בשילוב עם סוללה, כך שתוכן הזיכרון נשמר לתקופה מוגבלת גם אם יש הפרעה באספקת המתח.

זיכרון בלתי נדיף, בו המידע נשאר אגור בתוך רכיבי הזיכרון, בדומה לרכיבי זיכרון הבזק. זוהי הצורה הנפוצה יותר.

מטרתם של זיכרונות אלו לשמש תחליף לכוננים קשיחים מהירותם נובעת מכך שהם אינם מכילים חלקים נעים ולכן זמן הגישה קצר. כמו כן צריכת החשמל נמוכה יותר (לרוב, למעט כונני בעלי ביצועים גבוהים במיוחד), המשקל קטן יותר, והפעולה שקטה יותר כי אין חלקים נעים, תכונה שמגדילה גם את האמינות של הכונן. לעומת זאת, המחיר למגה-בייט של אחסון גדול יותר, הקיבולת המקסימלית קטנה יותר, ובמקרים מסוימים אורך החיים שלו עשוי להיות קצר יותר משל כונן קשיח.

יתרונות

היתרון המרכזי של ה הוא מהירות קריאה וכתיבה גבוהים יותר מכונן מגנטי. הסיבה העיקרית ליתרון הוא שפעולת ה"חיפוש"החיונית לפעולת כוננים מגנטיים נחסכת. פעולת החיפוש משמעה הבאת הראש קריאה/כתיבה אל מעל המידע, והמתנה לסיבוב הדיסק עד שהנקודה המדויקת עם המידע תגיע אל מתחת לראש. פעולה זו נחסכת בו לא קיים כלל ראש קריאה/כתיבה.

יתרונות נלווים

צריכת הספק נמוכה יותר, וכתוצאה מכך, גם פיזור חום נמוך יותר

עמידות טובה יותר בזעזועים וטלטולים

בניגוד לכונן מגנטי, לא מייצר רעידות וזעזועים שיכולים להשפיע על רכיבים אחרים במערכת

פעולה שקטה לחלוטין

חסרונות

החיסרון העיקרי לעומת דיסקים מגנטיים הוא המחיר הגבוה יותר ליחידת זיכרון. בנוסף האמינות של כונן נופלת בשלב זה מכוננים רגילים לשימוש ביתי. בכוננים המיועדים לשוק העיסקי קיימים כוננים הנחשבים אמינים יותר אך המחיר גבוה משמעותית.

#ווירוסים #טכנאימחשבים #טכנאימחשביםבבתים #טכנאימחשביםבחולון #טכנאימחשביםבנסציונה #טכנאימחשביםבראשוןלציון #טכנאימחשביםבתלאביב #טכנאימחשביםחולון #טכנאימחשביםעדהבית #טכנאימחשביםתלאביב #פירמוטהמחשב #חומרהותוכנה #דיסקקשיח #זיכרון #מחשבים #לוחאם #וירוסבמחשב #רכיביהמחשבהאישי #תיקוןהמחשב #ראוטר #תיקוןמחשבים #טכנאימחשביםבאזור #טכנאימחשביםבגושדן #טכנאימחשביםרמתגן #תיקוןמחשביםבחולון #שדרוגהמחשב #תיקוןמחשביםבראשוןלציון #תיקוןמחשביםבאזור #pc4vip #wwwpc4vipcom #pc4vipcom #תיקוןמחשביםבבתים #תיקוןמחשביםנסציונה #טכנאימחשביםבתים #טכנאימחשביםתלאביב

bottom of page